Dispensasjon fra Hjorteviltforskriften for reinsjakta på Hardangervidda 2022

For reinsjakta på Hardangervidda i 2022 blir det tillatt med fellingstillatelse på voksen bukk (2,5 år og eldre). Det blir også sett bort fra kravet om at fellesjaktavtaler skal være skriftlige. Miljødirektoratet gir denne dispensasjonen fra Hjorteviltforskriften med bakgrunn i bekjempelsen av CWD.

Foto: Anders  Mossing

Publisert: 16.6.2022

Reinsjakt på Hardangervidda 2022

I år er kvoten for reinsjakta på Hardangervidda 14 000 dyr. Dette er fordelt på 7000 kontrollkort. Halvparten av kontrollkortene tillater felling av et valgfritt dyr pluss en kalv, mens den andre halvparten tillater felling av en voksen bukk (2,5 år eller eldre) og en kalv.

Hvorfor skal det felles mest mulig bukk?

Etter at skrantesjuke (CWD) ble påvist på villrein på Nordfjella i 2016 er det et mål å begrense, og om mulig utrydde CWD i Norge. Høsten 2020 ble det også påvist CWD på en bukk på Hardangervidda.

Det er større sannsynlighet for at en voksen bukk er smittet av CWD enn voksne simler. Det er også større sannsynlighet for at sykdommen blir oppdaget på eldre dyr. Dette er grunnen til at det er viktig å ta ut voksen bukk. I kvalitetsnormen for villrein er det å ha en høy andel bukk per simle et mål på god kvalitet. Bekjempelsen av skrantesjuke er likevel så tungtveiende at man med dagens situasjon ser bort fra dette.

Fellesjaktavtaler

En fellingstillatelse som man som jeger har gjelder kun innenfor et vald. Hardangervidda villreinområde består av over 130 vald. Det er mulig å inngå avtaler slik at man kan jakte på flere vald. I Hjorteviltforskriften står det spesifisert at disse avtalene må være skriftlige og kan kun avtales i mellom valdene. Med dispensasjonen fra Miljødirektoratet kan disse avtalene nå inngås muntlig. I tillegg kan også jegeren selv inngå en fellesjaktavtale. Jeger må likevel sørge for at dette avtales med både valdet man ønsker avtalen med i tillegg til valdet hvor fellingstillatelsen hører til.

Last ned dispensasjonen fra Miljødirektoratet her.