Besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA er stengt for i år!

Vi stenger Besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA fordi området er viktige beiteområder for villrein og moskus om vinteren. Vi takker alle besøkende for at dere har kommet innom oss og gleder oss til å ta i mot dere igjen neste år! 

Publisert: 15.10.2023 // Tekst og foto: Karina Gjerde 

Hvorfor stenger vi om vinteren?

Fjellene rundt viewpoint SNØHETTA er viktige vinterbeiter for villrein og moskus. Det er viktig at dyrene får fred og ro til å beite og hvile uten forstyrrelser. Forstyrrelser fra mennesker fører til at dyrene må bruke unødvendig energi på å flykte fra oss. Dette er grunnen til at viewpoint SNØHETTA stenger fra rundt midten av oktober til begynnelsen av juni. Overgangen mellom høst og vinter på Dovrefjell er vanskelig å forutsi så noen sesonger kommer første snøfall allerede i september

Hva er Besøkssenter villrein og hvorfor har vi bygd viewpoint SNØHETTA?

Målet med Besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA er å bidra til å bevare villreinen vår og fjella de lever i. Besøkssenter villrein består av en utstilling plassert like ved Hjerkinn stasjon og viewpoint SNØHETTA som ligger 1,5 km nordvest for besøkssenteret i luftlinje.

Hos oss kan du bli kjent med dyret som var livsviktig for våre forfedre i mange tusen år. Her kan du studere både en utstoppa rein og et ekte skjelett, begge av dyr som har streifet i fjellene like ved. I tillegg til å bli kjent med selve dyret får du et innblikk i villreinens historie og hva slags utfordringer den møter på i dag. I uteområdet har vi ulike rekonstruerte fangstinnretninger, som gir deg mulighet til å forestille deg hvordan fangst foregikk lenge før vi hadde kuler og krutt. Og lurer du på hva slags fasiliteter de som måtte ferdes over Dovrefjell til fots eller på hest hadde? Ta en titt innom sælehuset som er en kopi av husene som ble bygd for å gi ly til reisende.

Vi bygget viewpoint SNØHETTA som et ledd i å styre ferdsel, samt få et attraktivt sted å formidle den unike historien til villreinen. Dovrefjell er et veldig populært område for både nordmenn og turister fra hele verden. Området rundt fjellet Snøhetta er veldig populært men også et viktig beiteområde for villreinen, spesielt vinterstid. Vi stenger viewpoint SNØHETTA om høsten når snøen legger seg av hensyn til villreinen og moskus.

Vi åpner igjen rundt 10. juni 2024!

Besøkssenter villrein er en del av Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn.

Visste du at det finnes flere andre besøkssenter for andre tema som nasjonalpark, våtmark, rovdyr, verdensarv, Oslofjorden og skog?