Avkrefter skrantesjuke på tamrein i Børgefjell

Endelige prøveresultater fra Veterinærinstituttet er negative, og Mattilsynet avkrefter derfor skrantesjuke hos tamreinbukken fra Børgefjell. Innledende prøvesvar fra Veterinærinstituttet ga indikasjon på smitte tidligere i uken.

Foto: Kjell Bitustøyl

Publisert: 9.9.2022

– Vi er svært lettet over at det ikke er påvist skrantesjuke. Det betyr at det ikke blir noen restriksjoner eller tiltak, og slaktingen kan gå som normalt, sier Inge Næsset, direktør i avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

To varianter av skrantesjuke

Det finnes ulike varianter av skrantesjuke, en smittsom variant (klassisk) og en annen variant som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr (atypisk). Den klassiske varianten har blitt funnet hos villrein i Nordfjella og på Hardangervidda, mens den atypiske varianten er funnet hos elg og hjort ulike steder i landet.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men det er aldri påvist smitte til mennesker, verken fra levende dyr eller kjøtt. Det er forventet å finne noen tilfeller av atypisk skrantesjuke i løpet av et år. Denne varianten av skrantesjuke anses som ikke-smittsom.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 150.000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr, å melde fra til Mattilsynet eller kommunen. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Du kan lese mer om skrantesjuke og prøvetaking på hjorteviltportalen.

Teksten er hentet fra pressemelding fra Mattilsynet