For presse

Foto: Karina Gjerde

Kontakt

Peter C. A. Köller

daglig leder ved Norsk villreinsenter Sør (Skinnarbu)

peter.koller@villrein.no // 953 00 640

Roy Andersen

daglig leder ved Norsk villreinsenter Nord (Hjerkinn)

roy.andersen@villrein.no // 924 03 331

Karina gjerde

nettredaktør og innholdsprodusent

karina.gjerde@villrein.no // 476 40 748

Bilder

Naturveiledning

Villrein