Arbeidet med å bedre forholdene for villrein er i gang

I sju av våre største villreinområder er det nå satt i gang et stort nybrottsarbeid. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om villrein på nyåret og statsforvalterne har fått oppdraget å lage forslag til tiltak. 

Arbeidet med å bedre forholdene for villrein er i gang

I sju av våre største villreinområder er det nå satt i gang et stort nybrottsarbeid. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om villrein på nyåret og statsforvalterne har fått oppdraget å lage forslag til tiltak. 

Publisert: 16.3.2023 // Tekst og foto: Karina Gjerde

Det er villreinområdene Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, Hardangervidda, Nordfjella, Rondane, Snøhetta og Knutshø hvor arbeidet med tiltaksplaner for villrein er i gang. Seks av disse områdene fikk i fjor rødt lys i kvalitetsnormen for villrein. Målet er at alle områder minst skal ha minimum middels kvalitet og for å komme dit må noe gjøres. Miljødirektoratet har som en del av dette gitt statsforvalterne oppdraget å komme med utkast til tiltaksplaner innen 1. desember i år. Disse blir også en del av arbeidet med en stortingsmelding om villrein som regjeringen har planlagt neste år. 

Statsforvalteren i Trøndelag inviterte til åpne informasjonsmøter digitalt for Snøhetta og Knutshø i begynnelsen av denne måneden og mandag 13. mars fulgte Hardangervidda på med fysisk oppstartsmøte for arbeidet. Nesten 80 deltakere fikk med seg blant annet innlegg fra klima- og miljødepartementet og flere forskere på ulike fagfelt. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er hovedansvarlig for arbeidet på Hardangervidda og Norsk villreinsenter er sekretariat for arbeidet i alle områdene.

Gunhild Dalaker Tuseth er avdelingsleder for klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. Hun ønsket velkommen til oppstartsmøte for tiltaksplanene på Hardangervidda
Olav Strand fra NINA forklarte hvordan det står til med reinen på Hardangervidda.
Vegard Gundersen fra NINA deltok digitalt og snakket om hvordan ferdselen på Hardangervidda påvirker villreinen.

Villreinområdene det nå skal lages tiltaksplaner i er forskjellige. Derfor har også de ansvarlige statsforvalterne for de ulike områdene løst arbeidet på forskjellige måter. Det kan du lese mer om her. På Hardangervidda har nærmere 40 ressurspersoner takket ja til å bidra inn i faggrupper på ulike tema som påvirker villreinen. Her er det engasjerte fagfolk innenfor friluftslivsferdsel, motorferdsel, landbruk og utmarksnæring, vannkraft og bestandsforvaltning som sammen skal kna opp forslag til tiltak som kan være med å bedre forholdene for reinen. En viktig del av møtet på Geilo var derfor at disse gruppene fikk satt seg sammen og kommet i gang med sitt arbeid. 

Olav Thøger Haaverstad, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, er prosjektleder for arbeidet med tiltaksplanene på Hardangervidda. Her går han igjennom oppdraget statsforvalterne har mottatt fra Miljødirektoratet.
Lena Romtveit fra Norsk villreinsenter Sør og Olav gikk igjennom organsieringen av arbeidet i faggruppene.

Vil du vite mer om arbeidet for de ulike områdene kan du sjekke ut lenkene under:

Seks av ti nasjonale villreinområder har dårlig kvalitet. Figur: NINA Rapport 2126