Turtips for villreinvenner

Foto: Martin I. Dalen

Mange av våre villreinområder er populære fjellområder med turisthytter og et godt utbygd sti- og løypenett. Det er også i disse områdene vi finner de største sammenhengende verneområdene i Norge. Kjente og kjære navn som Hardangervidda, Rondane og Dovrefjell – Sunndalsfjella er både villreinområder, nasjonalparker og flotte turområder.

De store verneområdene er ofte opprettet for å ta vare på villreinen og villreinens leveområder, samtidig som vi skal ha anledning til flotte naturopplevelser gjennom et tradisjonelt friluftsliv. Vernebestemmelsene sier at vi kan ferdes fritt til fots og på ski i nasjonalparkene, men dette krever at vi tar spesielle hensyn.

Her er noen gode tips til deg som ønsker å ta hensyn til villrein:

  • Vær varsom med plante- og dyrelivet. Husk at villreinen er spesielt sårbar om vinteren og våren.
  • Følg merkede stier og løyper.
  • Ta med hunden på tur, men husk at en del områder også har utvidet båndtvang.
  • Bruk kikkert og betrakt villreinen på avstand.
  • Hold deg i ro hvis du ser villrein, slik at den kan trekke unna uforstyrret.