Informasjon om prøvetaking i jakta


Prøvetakingsutstyret er klart til høstens jakt. Foto: Jørn Våge/Veterinærinsituttet

Prøvetakingsutstyret er klart til høstens jakt. Foto: Jørn Våge/Veterinærinsituttet

Det er nå utarbeidet felles informasjon om prøvetaking for å kartlegge utbredelse av skrantesjuke. Blant annet er det laget et foredrag som skal kunne benyttes ved kursing av jegere og generelt på lokale informasjonsmøter.

Foredraget gir informasjon om hvilke områder som prioriteres, hvordan prøvene skal tas, merkes, registreres på nett og leveres.

Det er under planlegging en rekke lokale informasjonsmøter rundt de prioriterte områdene. I tillegg legges det opp til frivillige prøvetaking i hele landet. Jo flere som får denne informasjonen, jo større er sannsynligheten for at man får til en god innsamling til høsten. Spre dette gjerne videre til andre som kan være interessert.

Last ned foredrag her.
Les mer her.

villrein.no – Anders Mossing